Geensponsor.nl

 

Een sponsor is een persoon of organisatie, meestal een bedrijf, die een activiteit, een individu, een evenement, een vereniging, een groep personen etc. steunt door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor publiciteit.

 

Wij hebben geen sponsor. Dat hebben we niet nodig. Wij willen juist mensen graag tot elkaar brengen, in sportieve en duurzame zin.

 

Geen specifieke regels van specifieke Bonden (F de B).

Zonder extra doel, hoeven ook geen specifieke regels te worden opgesteld. We hebben wel respect voor waarden en normen natuurlijk. Er moet altijd aan de regels van de organiserende manage worden voldaan

 

We hebben geen sponsor nodig. Echter kunt u ons natuurlijk wel een warm hart toe dragen. Door een donatie (Euro, Bitcoin of Litecoin) te doen (stichting), voor het oplossen van problemen op het gebied van regelgeving, goedkope/duurzame energie en recycling (Cradle to Cradle en CO2 emissie). Zodat U duurzaam met energie en afval kan omgaan.

 

We willen nog lang in deze wereld leven. Dus zo duurzaam, ecologisch, diervriendelijk en CO2 verlagend onze omgeving en mensen respecteren.

 

Wilt u meer weten: stel ons de vraag via mail info@aquatest.nl

 

 

Contact

 

 

 

 

Aquatest

Zwartven 1a

E  info@aquatest.nl